Kolekce

Naivní umění v Galerii Skleněnka

Vernisáž výstavy naivního umění Dušana Chaloupky se uskuteční 1. května ve 14.30 hod. Výstavu uvede ThMgr. Milan Klapetek.

143 Den Země v Hodoníně  World Day At Hodonin 26 RIDE OF THE KINGS VLCNOV JÍZDA KRÁLŮ VLČNOV 195 BÁŇSKÁ ŠTIAVNICA 155 NÁVŠTĚVA TURECKA VISITING TURKAY 36 CHAPEL OF ST ODILIE Kaplička Sv.Otylky FRONT SIDE PŘEDNÍ ČÁST 2 Komin's harvest feast  Komínské hody

Dušan Chaloupka k výročí Komína

Vernisáž výstavy se uskuteční 1. 3. 2023 od 17:30 hodin.

1 Komin's Bunch  Komínská chasa 1 Moje město Brno eliškafinal

Starovičky U obrázku

STAROVIČKY CHALOUPKA

Moje obrazy

1 Komin's Bunch  Komínská chasa 2 Komin's harvest feast  Komínské hody 71 Svatba na zámku  Wedding At The Castle 81 Jošt 109 Jurkovičova vila  Jurkovic Villa 125 Jurkovičovy Luhačovice 143 Den Země v Hodoníně  World Day At Hodonin 166 Boskovice  město sedmizubého hřebene  Boskovice  Town Of Seventh Comb